ncnynl

ncnynl

威望 : 0 赞同 : 0 感谢 : 0

更多 »回复

0

参考:[url]https://github.com/yujinrobot/kobuki_desktop/pull/52[/url]   安装pyqt5-dev-tools   sudo apt-get install pyqt5-dev-tools

0

I solved this problem by simply uninstalling em, and installing empy:     pip uninstall em    pip install empy   参考:https://github...

0

你配置做下更改,就是定义电机部分

0

你确认你的网络配置是否正确

0

你这点信息是看不出问题的  

更多 »发问

1

59 次浏览  • 1 个关注   • 2018-05-07

1

37 次浏览  • 1 个关注   • 2018-05-05

1

90 次浏览  • 1 个关注   • 2018-03-21

1

129 次浏览  • 1 个关注   • 2018-02-10

1

295 次浏览  • 1 个关注   • 2018-01-26

更多 »动态

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 赞同: 0 感谢: 0

最后活跃:
2018-05-07 22:09
更多 » 关注 0
更多 » 162 人关注

shang182127 nnbji znstj 逻辑思维 李超

主页访问量 : 6405 次访问